Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2017

wisienka207
Patrzysz - człowiek, myślisz - jest pięknie,
podchodzisz bliżej - zamknięte.
Twoje serce podnosi lament -
zamurowane na amen.

Patrzysz - człowiek, wyciągasz rękę,
oczy nie kłamią - zamknięte.
Ruszasz temat - ludzkie uczucia,
podchodzisz bliżej - bez czucia.

Tak żyjemy w tym wspólnym niebie
pozamykani na siebie.
Budujemy swój mur zawzięcie
tak teatralni, jak w "Zemście".

Podzieleni kopiemy rowy,
nieśmieszne ludzkie niemowy.
Odgrodzeni sobą od siebie
we wspólnym piekle i niebie.

Nie zamykajcie się od środka,
bo kiedy coś wam się stanie,
to żaden sąsiad, żadna ciotka
nie będą pomóc wam w stanie.

Nie zamykajcie się od środka,
bo człowiek to jest taki dom,
że żaden wytrych, żaden łom
go nie otworzą, Boże broń.

Nie zamykajcie się od środka,
trzymajcie siebie w sobie luźno,
bo gdy zaryglujecie serca
na pomoc będzie za późno.
— J. Cygan
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
2161 5004

californail:

Shady Street, Sarlat, France

wisienka207
wisienka207
wisienka207
wisienka207
wisienka207
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods

April 04 2017

wisienka207
Pozieleniały włosy drzew
i wieczorami słychać śpiew
i w zimnych draniach
już cieplejsza krąży krew.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
wisienka207
2661 2801
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty

March 07 2017

wisienka207

Chętnie bym do was wyszedł, ale od trzech dni rozczulam się nad sobą i myślę, że potrwa to trochę dłużej...

— A. A. Milne - Kubuś Puchatek
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty
wisienka207

February 23 2017

wisienka207
7616 67e2 500
Reposted fromtwice twice viasmocza-mucha smocza-mucha
wisienka207
3870 6839
kafka.
Reposted fromrol rol viasmocza-mucha smocza-mucha
4531 dc49 500
Reposted fromtwice twice viasmocza-mucha smocza-mucha
wisienka207
wisienka207
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl